Firmaopplysninger

Nettstedet journeyguitars.no er levert av firma Tollefsen 2T&T Nordic, organisasjonsnummer 881934272 MVA.

Kontaktinformasjon
Telefonnummer: +47 9266 1120
Epostadresse: tot@2tot,no
Juridisk adresse: 2T&T Nordic, Treskeveien 50, 0681 Oslo 

Nettbutikken eies og driftes av 2T&T Nordic.
Salget håndteres teknisk via www.nordiskukulele.no

Personopplysninger

Nettstedet Journey Guitars Norway tilbyr musikkinstrumenter og tilbehør. Nedenfor kan du lese om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Med personopplysninger menes opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson, slik som fødselsnummer, telefonnummer, adresser, og liknende. 

Det er viktig for oss at du vet hva slags opplysninger som samles inn og hvordan vi håndterer ditt personvern. 

Hvilken informasjon har vi om deg?

Vi behandler og oppbevarer personopplysninger i forbindelse med kurs, kjøp av musikkinstrumenter og tilbehør, eller andre tjenester vi tilbyr. For å reklamere for våre tjenester bruker vi databasene til ulike markedsføringskanaler. Vi lagrer ikke informasjonen lengre enn nødvendig.

Slik bruker vi personopplysninger

Opplysningene vi har registrert om deg bruker vi først og fremst til å følge opp deg som kunde, informere om produktene våre og opplyse deg om dine rettigheter. Vi behandler også opplysninger om deg når vi fakturer, gir deg tilbud og anbefalinger, og gjennomfører salgene vi har inngått med deg.

I tillegg behandler vi personopplysninger til følgende formål:

  • Oppfylle rettslige plikter og pålegg fra myndighetene
  • Kundeoppfølging og markedsføring

Ønsker du innsyn i opplysningene?

Du har rett til innsyn i hvordan vi behandler og lagrer dine opplysninger. Ønsker du å se hvilke data vi har lagret om deg eller hente dine data i et maskinleselig format, kan du sende en melding til kontakt@2tot.no

Samtykke

Du kan selv velge om og hvordan du vil motta informasjon og tilbud fra oss. Et samtykke er bare gyldig hvis det er:

  • Informert: Du har fått informasjon som gjør at du forstår hva du har samtykket til.
  • Frivillig: Vi kan ikke kreve et samtykke, det er noe du velger å gi oss.
  • Uttrykkelig: Du må gjøre en aktiv handling når du gir samtykket.
  • Spesifikt: Det er spesifisert hva samtykket gjelder for.

Du ka alltid trekke dine samtykker tilbake ved å henvende deg til kontakt@2tot.no

Reservasjonsrett

Hvis du ikke ønsker tilbud fra oss, kan du reservere deg. Eventuelt kan du ta kontakt med kundeservice. Du velger selv om reservasjonen gjelder for epost, telefon, papirpost og sms.

Du vil fortsatt få informasjon som vi er pliktig til å gi deg, selv om du reserverer deg mot markedsføring.

Når sletter vi dine data?

Vi avslutter ditt kundeforhold når du ikke lenger har avtaler med oss. Vi lagrer dine personopplysninger i tråd med bokførings- og hvitvaskingsregelverket, og vi lagrer nødvendige opplysninger om ditt kundeforhold helt frem til foreldelsesfristen eller garantitiden  for det aktuelle produktet har utløpt.